måndag 4 juni 2012

Kärt återseende

I morse på morgonmötet började läkargruppen diskutera de strukturförändringar som genomlysningsgruppen har föreslagit på Akademiska sjukhuset. Som vanligt var de flesta läkare negativa och tyckte inte att förändringarna hade ngt gott med sig. Det slog mig då hur ofta det är så att gruppen sitter där och bara klagar och tycker att förändring är dåligt. Att de själva skulle få för sig att vara del i förändringsarbetet har nog aldrig slagit dem.

På vägen hem träffade jag en kär före detta kollega från den fackliga verksamheten. Hon har nu gått vidare till andra uppdrag. Jag berättade om morgonens möte och hon sade att detta var något hon också kände igen. Hon berättade att en av de bästa saker hon har gjort var att byta jobb. Få perspektiv. Bryta upp och se saker från en annan vinkel. Hennes bästa råd till dessa personer var just det, att byta jobb. Och kanske är det så, att när man bara sitter och klagar och inte vill vara del av förändringsarbetet, då kanske det är dags att byta jobb?

söndag 3 juni 2012

Läkarförbundets fullmäktige

I fredags hade Läkarförbundet fullmäktige. Allt var sig nästan likt. Det som dock var annorlunda denna gång var hur sociala medier helt plötsligt var representerat på mötet. Alla av yngre generationen twittrade mötet igenom vilket fick följare som inte var där att känna sig närvarande. En stor vinst för demokratin. Härnäst borde live-sändning komma, alla medlemmar borde kunna följa fm live över internet.

För SYLFs del fick vi igenom två viktiga motioner. Läkarförbundet ska nu dels verks för en nationell samordning av alla provtjänstgöringar för läkare från tredjeland, något som kommer att underlätta enormt för denna grupp som annars har svårt att hitta dessa tjänster. Vi fick även igenom att Läkarförbundet ska arbeta för att alla ST-tjänster ska utlysas på nationell plattform och att rekryteringen ska bli mer transparent. Något som efterlysts bland våra medlemmar länge.

torsdag 31 maj 2012

Inför SLF FM

Så börjar upptrappningen inför SLF FM. Två år sedan sist. Vad har ändrats? Vad är detsamma? Idag var förmöte samt nätverkande/mingel. Det var sig likt. Valbara kandidater till styrelsen minglade hårt för att lansera sig själva. Hur ska det gå imorn? 09.20 på teknis imorn för att ta roslagsbanan.

onsdag 30 maj 2012

SYLF

Nu har jag gått och blivit SYLFare. Jag bestämde efter att jag slutade som ordförande i MSF att vänta ett bra tag med fackligt engagemang. Det höll i två år. Det är helt enkelt för roligt och nu är jag tillbaka. Vi hörs!

onsdag 2 december 2009

Saco Studentrådskongress

Det har varit en händelserik vecka!

För en vecka sedan var medicinska riksstämman. Kandidatdagen var fredagen, men tyvärr var flera av de intressanta symposierna lagda under onsdagen, bla ett där jag själv satt med i panelen angående vikten av att ha ett nationellt core curriculum. Medverkade gjorde även Allan Cummings från Skottland, där man länge haft ett nationellt core curriculum. Han berättade om sina erfarenheter i detta arbete och vikten av att hela tiden revidera vad en läkare ska göra. Vad som är deras kärnkompetenser. I Skottland har dessutom alla medicinska fakulteter en institution för medicinsk pedagogik, vars uppgift är att bara ägna sig åt att forska fram vad som är best evidence inom medicinsk pedagogik. Något som borde vara självklart även i Sverige, men som tyvärr inte är det. Till då kommer att alla fakulteter skulle få en professor i medicinsk pedagogik.

Under helgen var det Saco Studentrådskongress. Inledningstalare var utbildningsdepartementets statssekreterare Peter Honeth. Jag fångade honom mot slutet och vi pratade om just behovet av ett nationellt core curriculum samt de problem som finns idag med att AT och grundutbildningen inte är sammanhållna samt under olika huvudmän. Departementet är väl medvetna om problemen och arbetar med dem idag, varför vi bestämde att ett möte mellan departementet och oss vore lämpligt för att dela idéer.

Fokusfrågan som valdes på kongressen var, kan man säga, glappet mellan högskola och arbetsmarknad, något som vi tänker använda oss utav i diskussionen om att man kan vikariera innan AT på en högre nivå än vad AT är. Till ny ordförande valdes Lisa Gemmel från JUSEK.

Ikväll hade Läkarförbundet middag innan fullmäktige med olika politiker och tjänstemän. Till bordet hade jag Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender. På min vänstra sida satt folkhälsominister Maria Larsson. Vi diskuterade allt från skolgång till vikten av att man under läkarutbildningens gång får se privata alternativ och inte bara landstingsvärden, samt vikten av mer ledarskap och entreprenörskap inom utbildningen.

måndag 23 november 2009

Riksrevisionens seminarium om psykiatri i läkarutbildningen och vårdens behov

Riksrevisionen hade idag sitt seminarium om psykiatri i läkarutbildningen och vårdens behov och självklart var MSF där som enda självklara studentrepresentant i form av mig och Hildur Thorarinsdottir. Revisionen hade kommit fram till att statsanslagen till psykiatrin inte haft önskad effekt, att psykiatrin måste få en utökad roll i utbildningen samt att ALF-medlen måste redovisas bättre. De stötte dock ganska snabbt på patrull när även representanter från psykiatriutbildningen ansåg sig ha tillräckligt med tid och att det är vad man gör av tiden som istället är viktigt. Många studenter är intresserade av psykiatri, hur håller vi då detta intresse kvar? Hur får vi det intresset att växa? Det är där fokus istället bör läggas.

Det som blev en stor diskussion igen var självklart integrering av AT i grundutbildningen, då man menar att det är viktigt med en övergripande översyn med ett samlat ansvar än som idag, då alla enheter lever lite sitt eget liv. Med klara och tydliga mål blir det lättare att forma en utbildning som är effektiv och kan möta de krav som samhället har på färdiga läkare.

tisdag 17 november 2009

SACO-kongress

De senaste två dagarna har det varit SACO-kongress. Denna hålls var fjärde år och jag hade förmånen att vara ett av Läkarförbundets ombud. Jag satt med i utskottet som behandlade frågor kring utbildning och högskolan, det enda utskott som faktiskt satt hela tiden ut och inte slutade tidigare. Som ni kanske förstår så hade vi långa och livliga diskussioner. Hetast blev den om utbildningsavgifter i Högskolan. SACO studentråd och SULF hade motionerat om att SACO ska ta avstånd från utbildningsavgifter. SACO hade lite svårt att acceptera det. Precis i linje med Läkarförbundets politik i frågan så stödde jag motionärerna. Tyvärr fick vi inte gehör i utskottet. Inte heller i plenum fick vi igenom det. Det styrelsen menar är att även om de kanske inte tycker att utbildningsavgifter är att föredra så vill man inte ha en satt ståndpunkt, utan att den ska kunna ändras. Jag reserverade mig självklart mot fullmäktiges beslut då jag tycker att principen om en fri högre utbildning som vi har i Sverige är något som vi ska vara stolta över och värna om. För mig är det inte tänkbart att tumma på denna princip.

Idag hittade jag på nätet en intervju med mig i Örnsköldsvik Allehanda från september om utlandsstuderande läkarstudenter. Lite roligt att jag helt missat den tidigare...